Tác động của Covid đến thị trường ngoại hối Việt Nam

17.10.2020 Off By admin

Khi nhìn vào thị trường ngoại hối ở Việt Nam, bạn có thể thấy một số chỉ số liên quan đến quốc gia. Một số chỉ số này là tiêu cực hoặc tích cực tùy thuộc vào cách bạn nhìn nhận chúng. Điều quan trọng nhất trong số các chỉ số này là:

Tác động của Covid đến thị trường ngoại hối Việt Nam chịu ảnh hưởng của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, nhập siêu và dòng vốn. Hiệu quả của nền kinh tế là quan trọng nhất trong tất cả các chỉ số này. Nguyên nhân chính khiến nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi hầu hết các quốc gia đều đang bị khủng hoảng kinh tế. Có rất nhiều lý do cho điều này; trong đó quan trọng nhất là cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mỹ dẫn đến việc các tổ chức tài chính phải đóng cửa.

Tác động của Covid đến thị trường ngoại hối Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng của thâm hụt thương mại, tức là nước này phải bán ngoại tệ cho nước khác để mua thêm ngoại tệ của mình. Điều này lại dẫn đến thâm hụt thương mại, dẫn đến lạm phát trong nước. Một điều không được thấy là khi đồng tiền của một quốc gia giảm giá so với quốc gia khác, họ thường có thể mua nhiều hơn.

Một chỉ số khác giúp xác định ảnh hưởng của Covid đến thị trường ngoại hối Việt Nam là thâm hụt thương mại. Thâm hụt thương mại được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Ví dụ, nếu Việt Nam sản xuất 10 triệu đô la nông sản và nhập khẩu 5 triệu đô la, thì thâm hụt thương mại sẽ là 5 triệu đô la. Thâm hụt thương mại có thể được sử dụng như một chỉ báo về tác động của Covid đối với thị trường ngoại hối ở Việt Nam, đặc biệt nếu đất nước đang bị khủng hoảng kinh tế.

Chỉ số cuối cùng ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối Việt Nam là dòng vốn. Dòng vốn là tỷ lệ giữa tổng lượng tiền trong nền kinh tế và tổng lượng tiền trong các tài khoản ngân hàng của quốc gia. Nếu tài khoản ngân hàng có quá nhiều tiền, điều đó cho thấy chính phủ đã mua sắm lớn. Nếu tài khoản ngân hàng có quá ít tiền, điều đó cho thấy chính phủ đã mua sắm nhỏ nhưng không đủ.

Một điều mà bạn cần lưu ý khi tìm hiểu thị trường ngoại hối Việt Nam là tầm ảnh hưởng của Covid đối với thị trường ngoại hối. nếu quốc gia có nền kinh tế ổn định thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ tăng giá trị vì ngoại tệ mua vào sẽ trở nên có giá trị hơn nếu nền kinh tế bị khủng hoảng kinh tế, đồng tiền sẽ mất giá và nếu thâm hụt thương mại lớn thì tiền tệ của quốc gia sẽ trở nên kém giá trị hơn và ngược lại.